Terry & Diana's
Photography and More

Plethodon kiamichi
Kiamichi Mountain Salamander
OKLAHOMA: Laflore County, Ouachita National Foest, Kiamichi Mountain, 1994
 
OKLAHOMA: Laflore County, Ouachita National Foest, Kiamichi Mountain, 1994